Mời Quý bạn đọc gửi Góp ý - Liên hệ của mình bằng cách điền đầy đủ thông tin.

- Thông tin Góp ý - Liên hệ phải bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng, chính xác để đủ căn cứ xem xét phản hồi.

- Quý bạn nên đăng ký địa chỉ Email, số điện thoại chính xác để khi cần Ban biên tập có thể liên lạc với bạn được thuận lợi hơn.

- Ban biên tập Cổng Thông tin Điện tử sẽ xem xét, tổng hợp và chuyển đến cơ quan ban ngành chức năng có liên quan trả lời.

- Ý kiến phản hồi có thể được đăng tải ở chuyên mục "Góp ý - Liên hệ" hoặc gửi trực tiếp đến hộp thư điện tử cho Quý bạn trong thời gian sớm nhất.

Xin chân thành cảm ơn!