Quy định về hồ sơ vay vốn 120 giải quyết việc làm
Mã thủ tục: 4
Tên thủ tục: Quy định về hồ sơ vay vốn 120 giải quyết việc làm
Số ngày thực hiện: 3
Phí, lệ phí: 0
Mức độ:
Nội dung:

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh quyết định duyệt vay đối với dự án vay vốn đầy đủ hồ sơ gồm:

- Tờ trình của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội đề nghị Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phê duyệt cho vay vốn (theo mẫu số 17-TD tại công văn số 2539 của NHCSXH);

- Công văn của Liên minh HTX tỉnh nêu rõ nguồn vốn cho dự án vay hình thành từ nguồn vốn hạn mức bổ sung mới hay nguồn vốn thu hồi tại địa phương. Trường hợp dự án vay bằng nguồn vốn thu hồi tại địa phương thì số vốn nêu trên thu hồi từ dự án vay vốn của đơn vị nào, số tiền đơn vị đã trả, thời gian trả vốn...;

- Dự án vay vốn của đơn vị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án về địa điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của đối tượng đang hoạt động trên địa bàn (theo mẫu tại Thông tư liên tịch số 14/2008) trong đó bổ sung thêm phần phương án trả nợ vốn vay của dự án;

- Biên bản thẩm định dự án (theo mẫu tại Thông tư liên tịch số 14/2008), có đầy đủ chữ ký, họ tên của người tham gia thẩm định; trường hợp Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh/thành phố hoặc Ngân hàng CSXH trực tiếp đi thẩm định dự án đề nghị ký, đóng dấu, ghi gõ họ tên, chức danh).

- Bản sao Chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với Hợp tác xã) hoặc Bản sao Hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với Tổ hợp tác);

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận tài sản bảo đảm tiền vay (chứng nhận sử dụng đất, tài sản có giá trị khác được Ngân hàng Chính sách xã hội chấp nhận khi thẩm định và ghi vào biên bản thẩm định). Trong trường hợp tài sản thế chấp không phải là của chủ nhiệm dự án thì chủ sử dụng phải có giấy ủy quyền đồng ý cho chủ dự án mượn tài sản để thế chấp vay vốn ngân hàng và có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã.

- Biên bản họp xã viên về việc thống nhất vay vốn Quỹ cho vay giải quyết việc làm để phát triển sản xuất kinh doanh, có chữ ký của các thành viên tham gia cuộc họp

Ghi chú: Mọi thông tin liên quan đến Chương trình đề nghị  liên lạc với:Phòng tư vấn - Đầu tư - Đào tạo thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh số 371 Trần Nhân Tông - Thành phố Thái Bình. 

Đính kèm:
Thống kê truy cập:268802
Số người trực tuyến: 113