Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình và một số đơn vị thành viên

Trong 02 ngày 24 và 25/11/2022, đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng về thăm và làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình; đoàn do đ/c Hà Ngô Tuấn - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng làm trưởng đoàn; đoàn có một số cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng và cán bộ quản lý HTX nông nghiệp.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Sáng ngày 13/9/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
Thống kê truy cập:130403
Số người trực tuyến: 25