Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Sáng ngày 13/7/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Tài liệu tuyên truyền Đại hội công đoàn viên chức tỉnh

Tài liệu tuyên truyền Đại hội công đoàn viên chức tỉnh

Tài liệu tuyên truyền về xây dựng Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

Tài liệu tuyên truyền về xây dựng Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao trên địa bàn tỉnh
Thống kê truy cập:219227
Số người trực tuyến: 53