73% số hợp tác xã cả nước đang hoạt động hiệu quả

Đây là thông tin được Bộ NN&PTNT đề cập tới trong báo cáo vừa được công bố liên quan tới tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) năm 2019.

Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 14 tập thể thuộc Khối thi đua các Hợp tác xã nông nghiệp

Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 14 tập thể thuộc Khối thi đua các Hợp tác xã nông nghiệp trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2019, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội thảo xây dựng mô hình hợp tác xã quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường

Sáng ngày 28/11/2019, tại Thái Bình, Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường và lấy ý kiến về mô hình hợp tác xã phù hợp quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề chế biến nông lâm sản vùng Đồng bằng sông Hồng”

Hợp tác là nòng cốt trong xử lý rác thải nông nghiệp, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Bình

Trong những năm qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn tích cực tuyên truyền các hợp tác xã trong toàn tỉnh thực hiện tốt vệ sinh môi trường, xử lý rác thải nông nghiệp, góp phân phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững
Thống kê truy cập:268717
Số người trực tuyến: 29