Tổng số thành viên phân theo địa bàn, loại hình và ngành nghề
Ngày: 07/05/2019

STT

Địa bàn

Tổng số

HỢP TÁC XÃ

DOANH NGHIỆP

DVNN

QTD

TTCN

GTVT

Khác

CTTNHH

CTCP

DNTN

1

Đông Hưng

53

39

12

0

1

0

1

0

0

2

Kiến Xương

53

36

13

3

0

0

1

0

0

3

Hưng Hà

38

23

14

0

0

0

1

0

0

4

Quỳnh Phụ

54

44

8

1

0

01

0

0

0

5

Thành phố

40

10

4

8

2

0

4

9

3

6

Thái Thụy

49

30

12

1

2

0

0

4

0

7

Tiền Hải

49

35

12

2

0

0

0

0

0

8

Vũ Thư

50

41

9

0

0

0

0

0

0

Tổng số

386

258

84

15

5

01

7

13

3

 

Danh sách thành viên trên địa bàn:

* Đông Hưng (53)

* Kiến Xương (53)

* Hưng Hà (38)

* Quỳnh Phụ (54)

* Thành phố (40)

* Thái Thụy (49)

* Tiền Hải (49)

* Vũ Thư (50)

 

Danh sách thành viên theo loại hình và ngành nghề

* HTX dịch vụ nông nghiệp

* Quỹ tín dụng nhân dân

* HTX tiểu thủ công nghiệp

* HTX giao thông vận tải

* HTX thuộc ngành nghề khác

* Doanh nghiệp

Thống kê truy cập:257153
Số người trực tuyến: 76