Quỹ tín dụng nhân dân Minh Lãng – chặng đường xây dựng và phát triển

Chiều 05/03/2021, Quỹ tín dụng nhân dân Minh Lãng đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Nê vượt khó hoạt động ổn định

Năm 2020, khi thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19, Việt Nam cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng nặng nề đó. Cùng chung với những khó khăn của cả nước, của toàn ngành ngân hàng, Quỹ TDND Thanh Nê cũng bị những tác động không nhỏ. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị quỹ TDND Thanh Nê đã bám sát và chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vươn lên phát triển ổn định.

Phát huy vai trò của Liên hiệp Hợp tác xã trong quá trình xây dựng và phát triển

Năm 2018, Liên hiệp Hợp tác xã nông dược Thái Bình (huyện Quỳnh Phụ) ra đời. Từ khi thành lập, Liên hiệp Hợp tác xã đã tạo mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xã Vũ An chuẩn bị gieo trồng cây vụ đông

Nhiều năm qua, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Vũ An hợp là đơn vị làm tốt công tác sản xuất chuyên canh cây vụ đông, vụ hè thu. Đơn vị luôn làm tốt công tác chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây màu nâng cao thu nhập cho thành viên hợp tác xã.

Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Nê thành công từ sự tận tụy

Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Nê được thành lập từ năm 1996, hoạt động trên địa bàn 4 xã, thị trấn: Thị trấn Thanh Nê, xã Quang Trung, xã Nam Bình và xã An Bồi huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Hiện tại quỹ có 4730 thành viên, với tổng nguồn vốn là 249 tỷ đồng, lợi nhuận hàng năm đạt trên 2,2 tỷ đồng.
Thống kê truy cập:85711
Số người trực tuyến: 139