Hệ thống QTDND Thái Bình: Nâng cao nội lực, tăng cường hỗ trợ kinh tế địa phương

Hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 02/10/2018 của Thống đốc NHNN cùng Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án củng cố, phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, hệ thống QTDND Thái Bình dần từng bước được tái cơ cấu, nâng cao năng lực, phát huy vai trò của một mô hình HTX kinh doanh tiền tệ, tín dụng, hỗ trợ thành viên và địa phương phát triển kinh tế.

Quỹ tín dụng nhân dân Minh Lãng – chặng đường xây dựng và phát triển

Chiều 05/03/2021, Quỹ tín dụng nhân dân Minh Lãng đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Nê vượt khó hoạt động ổn định

Năm 2020, khi thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19, Việt Nam cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng nặng nề đó. Cùng chung với những khó khăn của cả nước, của toàn ngành ngân hàng, Quỹ TDND Thanh Nê cũng bị những tác động không nhỏ. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị quỹ TDND Thanh Nê đã bám sát và chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vươn lên phát triển ổn định.

Phát huy vai trò của Liên hiệp Hợp tác xã trong quá trình xây dựng và phát triển

Năm 2018, Liên hiệp Hợp tác xã nông dược Thái Bình (huyện Quỳnh Phụ) ra đời. Từ khi thành lập, Liên hiệp Hợp tác xã đã tạo mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Thống kê truy cập:204473
Số người trực tuyến: 58