Từ khóa
Mã thủ tục Tên thủ tục Phí, lệ phí
Thủ tục 1 Quy trình thành lập Tổ hợp tác 0
2 Các bước thành lập Hợp tác xã 0
1 Mẫu đơn xin gia nhập thành viên Liên minh Hợp tác xã 0
1 Quyền và nghĩa vụ của Hợp tác xã khi gia nhập thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh 0
2 Hướng dẫn các trình tự giải thể Hợp tác xã 0
4 Quy định về hồ sơ vay vốn 120 giải quyết việc làm 0
2 Hướng dẫn trình tự thành lập Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã 0
1 Nghị định 91/NĐ-CP 0
1 Các mẫu báo cáo đề nghị tặng Kỷ niệm chương của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 0
1 Mẫu báo cáo đề nghị tặng bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam - dành cho cá nhân 0
Thống kê truy cập:257087
Số người trực tuyến: 26