Lịch sử phát triển Liên Minh hợp tác xã tỉnh Thái Bình

Cùng với quá trình hình thành và phát triển phong trào hợp tác xã ở Việt Nam, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho khu vực hợp tác xã lần lượt được thành lập, đáp ứng yêu cầu tư vấn, hỗ trợ cho các hợp tác xã phát triển theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Thống kê truy cập:305831
Số người trực tuyến: 115