Trung ương đề ra 8 chính sách trong đổi mới kinh tế tập thể

Trong năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Ban Chấp hành Trung ương đề ra có việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

Sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 có ý nghĩa quan trọng, mang tính đột phá

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) gần 10 năm qua cho thấy không ít các hạn chế, bất cập đến từ các quy định của các văn bản pháp luật, cũng như từ quá trình thi hành luật. Giải pháp sửa đổi Luật HTX năm 2012 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả, bền vững.

Văn bản của Cục thuế Thái Bình thông báo về việc tổ chức tuần lễ "Đồng hành cùng người nộp thuế" và đối thoại trực tuyến năm 2021

Văn bản của Cục thuế Thái Bình thông báo về việc tổ chức tuần lễ "Đồng hành cùng người nộp thuế" và đối thoại trực tuyến năm 2021

Công văn về việc triển khai thực hiện thông tư của Bộ Tài chính

Công văn về việc triển khai thực hiện thông tư của Bộ Tài chính

Công văn về việc quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Công văn về việc quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thống kê truy cập:130410
Số người trực tuyến: 31