Công văn v/v hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho các đơn vị thành viên.

Công văn v/v hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho các đơn vị thành viên.

Công văn về việc hỗ trợ tiêu thụ rau bắp cải cho nông dân xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư

Công văn về việc hỗ trợ tiêu thụ rau bắp cải cho nông dân xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư

Nghiệm thu và đánh giá kết quả thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị” tại HTX DVNN Mê Linh, huyện Đông Hưng

Năm 2020, Viện Phát triển kinh tế hợp tác được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao triển khai thực hiện hỗ trợ và Xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị tại 24 tỉnh, thành phố trong đó có tỉnh Thái Bình.

Nghiệm thu và đánh giá kết quả thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Thọ, Thành phố Thái Bình

Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) triển khai dự án “Xây dựng mô hình hợp tác xã phù hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề chế biến nông, lâm sản phục vụ xây dựng Nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng” tại HTX dịch vụ nông nghiệp Đông Thọ, xã Đông Thọ, Thành phố Thái Bình.

Kế hoạch công tác tuyên truyền Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình lần thứ Vi, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch công tác tuyên truyền Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình lần thứ Vi, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thống kê truy cập:85617
Số người trực tuyến: 49