Thông tin về Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình. Liên minh HTX tỉnh xin được thông báo tới những đơn vị đang sở hữu các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh được biết để đăng ký trưng bày, giới thiệu và giao dịch tại Sàn

Thông tin về Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình. Liên minh HTX tỉnh xin được thông báo tới những đơn vị đang sở hữu các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh được biết để đăng ký trưng bày, giới thiệu và giao dịch tại Sàn

Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025

Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025

Trung ương đề ra 8 chính sách trong đổi mới kinh tế tập thể

Trong năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Ban Chấp hành Trung ương đề ra có việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

Sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 có ý nghĩa quan trọng, mang tính đột phá

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) gần 10 năm qua cho thấy không ít các hạn chế, bất cập đến từ các quy định của các văn bản pháp luật, cũng như từ quá trình thi hành luật. Giải pháp sửa đổi Luật HTX năm 2012 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả, bền vững.
Thống kê truy cập:219237
Số người trực tuyến: 58