Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 25/10/2023 kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được thành lập theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 22/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ thành Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể.

Quyết định về ban hành quy chế và phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ PTKTTT

Quyết định về ban hành quy chế và phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ PTKTTT

Báo cáo của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Liên minh HTX Quốc tế về tình hình phát triển HTX ở các nước trên thế giới năm 2021

Báo cáo của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Liên minh HTX Quốc tế về tình hình phát triển HTX ở các nước trên thế giới năm 2021

Khởi động dự án “Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam”

Sáng ngày 21/2, tại xã Liên Hoa (Đông Hưng), UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Phát triển nông thôn Hàn Quốc tổ chức lễ khởi động dự án “Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), Việt Nam”.

Xây dựng mô hình quản trị kinh tế tập thể và hợp tác xã tiên tiến

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cơ hội, dư địa, không gian, tiềm năng sản xuất, phát triển của kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) còn rất lớn, đặc biệt là HTX nông nghiệp. Do đó, cần xây dựng mô hình quản trị kinh tế tập thể, HTX tiên tiến, kết hợp với mô hình truyền thống phù hợp với tình hình Việt Nam, có kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.
Thống kê truy cập:268941
Số người trực tuyến: 25