Quyết định về ban hành quy chế và phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ PTKTTT

Quyết định về ban hành quy chế và phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ PTKTTT

Báo cáo của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Liên minh HTX Quốc tế về tình hình phát triển HTX ở các nước trên thế giới năm 2021

Báo cáo của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Liên minh HTX Quốc tế về tình hình phát triển HTX ở các nước trên thế giới năm 2021

Khởi động dự án “Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam”

Sáng ngày 21/2, tại xã Liên Hoa (Đông Hưng), UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Phát triển nông thôn Hàn Quốc tổ chức lễ khởi động dự án “Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), Việt Nam”.

Xây dựng mô hình quản trị kinh tế tập thể và hợp tác xã tiên tiến

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cơ hội, dư địa, không gian, tiềm năng sản xuất, phát triển của kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) còn rất lớn, đặc biệt là HTX nông nghiệp. Do đó, cần xây dựng mô hình quản trị kinh tế tập thể, HTX tiên tiến, kết hợp với mô hình truyền thống phù hợp với tình hình Việt Nam, có kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.

Xây dựng mô hình quản trị kinh tế tập thể và HTX tiên tiến

Sáng ngày 15/2, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) (Nghị quyết 13) và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
Thống kê truy cập:130429
Số người trực tuyến: 48