Từ khóa
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/LMHTX-CS&TCCS 29/03/2021 Công văn gửi các đơn vị thành viên v/v tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam - 11/4/2021
Thư kêu gọi 01/04/2019 Thực hiện Nghị quyết số 839/NQ-LMHTXVN ngày 03/8/2018 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V về việc xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; hưởng ứng thư kêu gọi của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; được sự đồng ý của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Liên Minh Hợp tác xã tỉnh đã có thư kêu gọi đóng góp kinh phí xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”.
33/QĐ-LMHTX 22/08/2018 Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng
32/QĐ-UBND 21/08/2018 Về việc thành lập Khối thi đua các HTX
28/QĐ-LMHTX 16/06/2016 Ban hành quy chế làm việc của Liên minh hợp tác xã tỉnh
Thống kê truy cập:85578
Số người trực tuyến: 16