Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2024 - 2030
Ngày: 04/04/2024

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và Hội nông dân tỉnh ký kết chương trình hành động

Chiều 04/4/2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2024 - 2030.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; trưởng, phó các phòng, ban Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội nông dân tỉnh và Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố.

Chương trình ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Nông dân tỉnh trong việc tham mưu, đề xuất chính sách phát triển kinh tế tập thể; thu hút hội viên nông dân tham gia xây dựng các mô hình hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp và tham gia thành viên HTX; phát triển các mô hình HTX, THT, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp thành THT, HTX, hoạt động có hiệu quả, có hợp đồng liên kết, tiêu thụ sản phẩm; kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên HTX, hội viên hội nông dân.

Giai đoạn 2024 – 2030; Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Nông dân tỉnh sẽ cùng thực hiện 12 nhiệm vụ chung: đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về KTTT, HTX; Vận động cán bộ, hội viên, nông dân nhất là cán bộ Hội Nông dân xã, phường, thị trấn, chi tổ hội, các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi chủ động là sáng lập viên, thành viên của các THT, HTX; thành lập các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp trong các HTX để hỗ trợ nhau phát triển bền vững; Thúc đẩy phát triển đa dạng kinh tế hợp tác, HTX, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp tham gia phát triển sản xuất hàng hóa có quy mô lớn, giống mới, sản phẩm mới, ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp, nông thôn; Tư vấn, hỗ trợ các HTX, THT, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp hoàn thiện tổ chức, bộ máy hoạt động, điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm, triển khai các chương trình hỗ trợ kết nối các HTX, THT, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp với doanh nghiệp để cung cấp đầu vào với chi phí hợp lý, chất lượng cao; Xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, hợp tác kinh tế, phát triển sản xuất liên kết cho các HTX, THT, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, sáng lập viên là hội viên Hội Nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tập trung triển khai xây dựng mô hình HTX kiểu mới; Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, giám sát phản biện xã hội những vấn đề liên quan đến nông nghiệp,nông dân, nông thôn. Xây dựng mô hình chi Hội Nông dân nghề nghiệp tạo tiền đề cho liên kết, hợp tác, hình thành các THT, HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị; Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng các mô hình điểm THT, HTX, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp liên kết trong phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức tham quan, giới thiệu mô hình điển hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh; Hỗ trợ vay vốn để các mô hình phát triển sản xuất, ưu tiên tập trung các nguồn vốn của Hội Nông dân, của Liên minh Hợp tác xã, các chương trình dự án để hỗ trợ xây dựng các mô hình HTX, THT, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch quy mô lớn, liên kết theo chuỗi giá trị; giới thiệu các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phát triển kinh tế tập thể trên chuyên mục truyền hình, chuyên trang báo Thái Bình, trên trang Thông tin điện tử của Hội Nông dân và Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, phát triển kinh tế hợp tác, HTX; Phối hợp lựa chọn, mở các gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm cho nông dân, THT, HTX tại các huyện, thành phố; Thường xuyên trao đổi thông tin, số liệu giữa hai bên.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh thống nhất, ký kết chương trình phối hợp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội nông dân, các đơn vị thành viên Liên minh triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung đã ký kết.

Thanh Tâm

Thống kê truy cập:268714
Số người trực tuyến: 26