Công văn của Liên minh HTX Việt Nam V/v tiếp tục kiến nghị một số nội dung tại Thông tư 21/2019/TT-NHNN, ngày 14/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày: 29/07/2022
Công văn của Liên minh HTX Việt Nam V/v tiếp tục kiến nghị một số nội dung tại Thông tư 21/2019/TT-NHNN, ngày 14/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Công văn của Liên minh HTX Việt Nam V/v tiếp tục kiến nghị một số nội dung tại Thông tư 21/2019/TT-NHNN, ngày 14/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thống kê truy cập:130423
Số người trực tuyến: 44