Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thành viên Liên minh Hợp tác xã Thái Bình tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023)
Ngày: 01/10/2023
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thành viên Liên minh Hợp tác xã Thái Bình tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023)

Liên minh hợp tác xã tỉnh

Thống kê truy cập:219217
Số người trực tuyến: 51