Liên minh HTX Việt Nam xây dựng cổng thông tin điện tử lmhtxvnmart.com kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, THT bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày: 20/08/2021
Liên minh HTX Việt Nam xây dựng cổng thông tin điện tử lmhtxvnmart.com kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, THT bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Thống kê truy cập:203371
Số người trực tuyến: 12