Các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chủ động phòng, chống dịch Covid 19 và quyết tâm thực hiện thắng lợi Đề án sản xuất vụ Xuân 2021
Ngày: 12/05/2021
Trước tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép: chống dịch và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất theo kế hoạch đã đề ra; các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho thành viên, người lao động trong các hợp tác xã đồng thời duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt Đề án vụ Xuân năm 2021.

Một góc cánh đồng lúa xã Bình Định - Kiến Xương

Thực hiện Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19; Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 20/LMHTX-CS TCCS ngày 04/5/2021 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế; tuyên truyền, quán triệt thành viên, người lao động làm việc tại hợp tác xã thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, người lao động được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Đối với trường hợp cán bộ hợp tác xã nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trở lại làm việc tại hợp tác xã được theo dõi sức khỏe, khai báo y tế. Các hợp tác xã bám sát sự chỉ đạo của các địa phương, phối hợp xây dựng các phương án phòng, chống dịch; tuân thủ quy định giãn cách xã hội từ 12 giờ 00 ngày 06/5/2021theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.    

Bên cạnh công tác quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid 19, các hợp tác xã tập trung đảm bảo tiến độ, thời vụ chiêm xuân. Đến ngày 25/04/2021, toàn tỉnh đã có khoảng 5000 ha lúa đã trỗ bông, dự kiến đến ngày 05/5 có khoảng 25.000 ha lúa trỗ bông, 50.000 ha lúa xuân toàn tỉnh trỗ bông sau ngày 05/5/2021; các đối tượng sâu bệnh như bệnh đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại dự báo sẽ gây hại nặng, làm giảm năng suất lúa xuân nếu không chủ động biện pháp phòng trừ trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi vụ lúa Xuân 2021, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn thành viên hợp tác xã các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất bệnh đạo ôn cổ bông và các đối tượng sâu bệnh khác; khẩn trương phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông, rầy cho toàn bộ diện tích lúa xuân trỗ bông trước ngày 5/5/2021.

Từ ngày 01/5 đến ngày 5/5/2021 các hợp tác xã tổ chức phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại cho khoảng 60.000 ha lúa trỗ bông sau ngày 30/4; điều tiết đảm bảo giữ đủ nước cho phòng trừ sâu bệnh và trỗ bông; không sử dụng phân qua lá, chất kích thích sinh trưởng, đạm đơn bón nuôi đòng nuôi hạt để bệnh bạc lá phát sinh gây hại ở cuối vụ giảm năng suất lúa Xuân.

Đến hết ngày 3/5, toàn tỉnh đã phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho 95% diện tích. Để bảo đảm hiệu quả, thời vụ theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp, nhiều địa phương đã đẩy mạnh cơ giới hóa khâu phun thuốc, trong đó có mô hình dịch vụ phòng trừ dịch hại bảo vệ thực vật bằng công nghệ cao của Công ty Cổ phần Nicotex, sử dụng máy phun thuốc trừ sâu không người lái.

Các hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, xử lý nhanh và kịp thời những phát sinh đột xuất, điều tiết nước hợp lý cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật trên các phương tiện thông tin ở địa phương để nông dân biết và áp dụng; thực hiện tốt việc hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh và kiểm tra, thanh tra việc buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định.

Trong thời gian tới diễn biến dịch bệnh, thời tiết còn hết sức phức tạp đòi hỏi các hợp tác xã cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của thành viên, người lao động tự bảo vệ bản thân và gia đình, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời quyết tâm thực hiện thắng lợi vụ lúa Xuân 2021.

Hà Nguyễn

Thống kê truy cập:85625
Số người trực tuyến: 57