Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023; phương hướng năm 2024 của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân huyện Thái Thuỵ
Ngày: 24/05/2024
Ngày 24/5/2024, Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân huyện Thái Thuỵ tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và ra mắt Ban liên lạc mới của Hiệp hội.

Về dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Bình,  Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Thái Bình cùng toàn thể cán bộ và nhân viên các quỹ tín dụng nhân dân trong huyện.

Hiệp hội có 14 quỹ hoạt động trên 25 xã, trong đó có 8 quỹ được mở rộng địa bàn sang các xã liền kề; 13 quỹ được làm dịch vụ chuyển tiền điện tử trực tuyến theo hệ thống của Ngân hàng Hợp tác xã. Đến thời điểm 31/12/2023, Hiệp hội có 21.860 thành viên, bình quân có 1.561 thành viên/QTDND (chiếm gần 70% tổng số hộ trong các xã); tổng nguồn vốn trong năm đạt hơn 2.451 tỷ đồng, tăng 331 tỷ so với năm 2022, bình quân mỗi quỹ có trên 175 tỷ đồng; vốn tự có đến 31/12/2023 đạt trên 131 tỷ đồng (tăng trên 10 tỷ so với năm 2022); bình quân mỗi quỹ đạt trên 9 tỷ đồng; tiền gửi dân cư trên 2 tỷ đồng, tăng trưởng trên 16%, bình quân trên 160 tỷ/QTDND; tổng số dư tiền vay Ngân hàng Hợp tác xã  là 3 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay là trên 1.500 tỷ đồng, bình quân mỗi quỹtrên 190 tỷ đồng; số dư tiền gửi tại Ngân hàng Hợp tác xã  trên 856 tỷ đồng (bình quân mỗi quỹ 61 tỷ đồng); một số quỹ có các chỉ tiêu nêu trên cao hơn mức bình quân chung của Hiệp hội (QTDND Thuỵ Dương, Thuỵ Sơn, Thái Thịnh, Thái Phúc…).

Hiệp hội quỹ hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ; bám sát sự chỉ đạo của  hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các xã và chuyên môn nghiệp vụ của ngành. Các Quỹ TDND tập trung vốn cho thành viên vay để phát triển kinh tế hộ gia đình; tham gia tích cực vào chương trình phát triển kinh tế của địa phương góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy phát triển kinh tế đa dạng, nhiều thành phần; nâng cao hiệu quả kinh tế  hộ cho nhân dân, được cấp uỷ đảng địa phương ghi nhận. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ cũng được chú trọng; Hiệp hội quỹ hoạt động  an toàn, được lãnh đạo ngân hàng Nhà nước đánh giá  cao. Công tác chuyển đổi số (mở tài khoản, thẻ Naps và MobiBanking) tại các xã Thái Giang, Thái Thịnh, Thuỵ Hồng, Thuỵ Trình, Thái Phúc, Thuỵ Sơn với tổng số  2.442 tài khoản, trong đó có 4 quỹ thực hiện chi trả an sinh xã hội, lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ (Quỹ Thái Giang, Thái Thịnh, Thuỵ Hồng, Thuỵ Trình).

Ngoài công tác chuyên môn, các công tác khác như: công tác xây dựng Đảng;   công tác xã hội và phong trào khác của địa phương các Quỹ TDND đều tham gia tích cực, được chính quyền địa phương đánh giá tốt.

 Năm 2023, Hiệp hội có 09 tập thể và 04 cá nhân nhận cờ, bằng khen, giấy khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Bình và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.    

  Năm 2024, Hiệp hội thực hiện tốt công tác nghiệp vụ và kiểm soát nội bộ; tiếp tục củng cố chấn chỉnh hoạt động theo Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 10/10/2000 của Bộ Chính trị  về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống QTDND; thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; các thông tư 04/2015 và thông tư 21/2019 của Ngân hàng Nhà nước; bám sát các mục tiêu kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã đã đề ra; tăng cường tính liên kết hệ thống, mở rộng các dịch vụ ngân hàng; đẩy mạnh công tác huy động vốn tại chỗ; mở rộng dư nợ, nâng cao với chất lượng tín dụng, ưu tiên nguồn vốn cho phát triển nông thôn mới nâng cao, nghề và làng nghề và các dự án có hiệu quả kinh tế cao; tăng cường công tác đào tạo cán bộ; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ thành viên.

Tại hội nghị, Hiệp hội chia tay Ban liên lạc cũ và ra mắt Ban liên lạc mới. Ban liên lạc có nhiệm vụ kết nối, tăng cường giao lưu học tập và hỗ trợ về nghiệp vụ giữa các quỹ TDND trên địa bàn huyện góp phần củng cố và phát triển hệ thống QTND, chung tay cùng chính quyền địa phương và các thành viên trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Vũ Hồng Khanh

Thống kê truy cập:305897
Số người trực tuyến: 130