Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023
Ngày: 13/07/2023
Sáng ngày 13/7/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế tập thể tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Liên minh HTX tỉnh

Tại Hội nghị đ/c Nguyễn Thu Hà - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Tính đến hết tháng 6/2023 toàn tỉnh có 349 HTX nông nghiệp, 85 Quỹ TDND, 29 HTX lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng, thương mại dịch vụ và lĩnh vực khác, 01 Liên hiệp HTX với hơn 600.000 thành viên. Đến nay, toàn tỉnh có 112 sản phẩm OCOP được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận (trong đó có 48 sản phẩm 4 sao, 64 sản phẩm 3 sao; có 35 hợp tác xã, liên hiệp HTX tham gia là chủ thể).

Các vùng sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao được triển khai tập trung một số huyện; một số HTX có diện tích từ 100 - 300ha sản xuất và được liên kết với các Công ty bao tiêu sản phẩm như: HTX SXKD Đông Quý, An Mỹ, Thái Thọ, Bình Định, Quang Lanh, Bình Thanh, Duy Nhất, Đông Tân, Tây Tiến, Tây Sơn, Thụy Việt, Thụy Ninh;... vùng sản xuất ngô nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi của HTX nông nghiệp Hồng Minh; vùng sản xuất cây màu giá trị kinh tế cao của HTX Điệp Nông, HTX Trọng Quan; vùng sản xuất rau an toàn của HTX nông nghiệp Quỳnh Hải, HTX nông nghiệp Trung An…

Mô hình HTX tích tụ, tập trung ruộng đất có quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất được triển khai tại HTX SXKD dịch vụ nông nghiệp xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Mô hình HTX nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản được triển khai tại HTX dịch vụ nông nghiệp xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Đến hết tháng 6/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn (trong đó 03 lớp cho lãnh đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp, 01 lớp dành cho lãnh đạo các Quỹ TDND và các HTX phi nông nghiệp) về kiến thức công tác quản lý, điều hành hoạt động, nâng cao năng lực quản trị và tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các HTX tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Phú Thọ, Sơn La.

Đ/c Trần Văn Toản - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

6 tháng đầu năm 2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra, thể hiện rõ hơn vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đơn vị thành viên, tăng cường sự liên kết giữa các thành viên Liên minh. Tuy nhiên, việc hỗ trợ các đơn vị thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh tháo gỡ khó khăn về khoa học công nghệ, đào tạo tập huấn,… còn nhiều hạn chế.

Tại Hội nghị cũng nhận được không ít những ý kiến tham luận từ các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế tập thể tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh góp phần giúp Ban Lãnh đạo cùng Ban Thường vụ định hướng đồng thời nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023./.

Thùy Dung

Thống kê truy cập:280451
Số người trực tuyến: 43