Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Ngày: 13/09/2022
Sáng ngày 13/9/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Về dự hội nghị có các đồng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng các đồng chí là Giám đốc các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, phi nông nghiệp và Quỹ tín dụng nhân dân trong toàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Trần Văn Toản, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh trình bày chương trình hành động của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết phù hợp điều kiện thực tiễn, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đề ra mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 412 tổ hợp tác, 475 HTX và 3 liên hiệp HTX trở lên; bảo đảm 65% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất 55% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Có trên 20% HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đến năm 2045, phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, có ít nhất 75% tổ chức kinh tế tập thể tham gia chuỗi liên kết.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt, hội nghị có ý nghĩa quan trọng giúp các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể, các đơn vị thành viên, hợp tác xã, quỹ tín dụng xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình cụ thể thực hiện các nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Thanh Huyền

Thống kê truy cập:219249
Số người trực tuyến: 62