Quỹ tín dụng nhân dân Hồng Lĩnh, địa chỉ tin cậy của thành viên
Ngày: 22/01/2024

Quỹ tín dụng nhân dân Hồng Lĩnh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 23/7/1996 trên địa bàn thôn Hợp Đông, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà. Trải qua 27 năm hoạt động, Quỹ tín dụng nhân dân Hồng Lĩnh đã từng bước khẳng định mình, luôn là địa chỉ tin cậy đối với thành viên.

Số lượng thành viên của Quỹ ngày một tăng; đến nay, Quỹ đã kết nạp được 1.028 thành viên, tăng thêm 08 thành viên so với năm 2022. Quỹ tín dụng nhân dân Hồng Lĩnh đã phát huy được được ưu thế trong công tác huy động vốn và cho vay trên địa bàn, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, hỗ trợ cho các thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, góp phần không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo, giảm nạn “tín dụng đen”.

Quỹ tín dụng nhân dân Hồng Lĩnh từng bước tạo dựng được uy tín, từ đó huy động được tối đa lượng tiền nhàn rỗi trong dân cư, nguồn vốn hoạt động không ngừng tăng trưởng: đến 31/12/2023 tổng nguồn vốn của Quỹ là 92.177.838.152 đồng, tăng 17,6% so với năm 2022; số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 84.327.943.300 đồng tăng 12.377.311.400 đồng so với năm 2022. Quỹ tăng cường đẩy mạnh huy động vốn thông qua đa dạng hóa các hình thức huy động, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho thành viên. Trong năm 2023, quỹ đã điều chỉnh giảm 4 lần lãi suất cho vay mới và 5 lần điều chỉnh giảm lãi suất những món cho vay đã giải ngân trước trước .

Quỹ tín dụng nhân dân Hồng Lĩnh luôn bám sát tình hình, tập trung cho mọi nguồn lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng đối tượng cho vay, lãi suất cho vay ưu đãi. Thông qua hoạt động cho vay đã góp phần chuyển biến mạnh mẽ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định, hạn chế “tín dụng đen”. Đến 31/12/2023 tổng dư nợ là 57.839.500.000 đồng tăng 1.050.000.000 đồng so với năm 2022.

Quỹ đã đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Triển khai áp dụng hệ thống thông tin thông báo cho khách hàng khi có thay đổi về số dư tài khoản trên hệ thống tin nhắn SMS. Thông qua phần mềm hoạt động đã từng bước củng cố và nâng cao úy tín, thương hiệu và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Quỹ luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội của địa phương, được cấp ủy chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Với kết quả đã đạt được, Quỹ tín dụng nhân dân Hồng Lĩnh đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh./.

Minh Trang

Thống kê truy cập:268746
Số người trực tuyến: 58