Quỹ Tín dụng nhân dân Quỳnh Hưng, điểm tựa phát triển kinh tế của thành viên
Ngày: 08/01/2024

Với mục tiêu hoạt động là tương trợ thành viên, tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên có vốn phát triển sản xuất, thời gian qua, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Quỳnh Hưng (xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ) luôn chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp với mục đích tương trợ, liên kết giữa các thành viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành viên được vay vốn để duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trụ sở làm việc của Quỹ TDND Quỳnh Hưng

Quỹ TDND Quỳnh Hưng hiện đang hoạt động trên địa bàn xã Quỳnh Hưng với 1.819 thành viên, đến hết tháng 12/2023, tổng nguồn vốn 127.917.948.141 đồng; số dư tiền gửi TK đạt: 115.613.305.700 đồng tăng năm 2023 là: 12.956.247 đồng, tỷ lệ tăng trưởng năm là: 12,62%; dự nợ cho vay đạt 80.560.270000đ.

Trong những năm qua,Quỹ TDND Quỳnh Hưng triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, đa dạng hóa các hình thức hoạt động trên địa bàn nông thôn, từ đó thu hút thêm được các thành viên tham gia (năm 2023 phát triển 26 thành viên) đồng thời nâng cao uy tín, thương hiệu của Quỹ ở địa phương cũng như trong hệ thống.

  Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2023   thống nhất với tờ trình của Hội đồng quản trị Quỹ TDND về việc xây dựng trụ sở làm việc Quỹ TDND trên diện tích đất đã quy hoạch của Quỹ TDND là 200,5m2; diện tích xây dựng là: 108m2/tầng, diện tích sử dụng 3 tầng là: 324m2 với tổng mức đầu tư xây dựng công trình theo dự toán là: 3 tỷ đồng. Sau thời gian gần 8 tháng thi công công trình về cơ bản công tác tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc, trình tự thủ tục quy định về xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, công trình đã được nghiệm thu, hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác và sử dụng.   Công trình hoàn thành đánh dấu  mốc son sau 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Quỹ TDND, khẳng định uy tín, niềm tin của cán bộ, nhân dân và thành viên trên địa bàn hoạt động.

Với kết quả đã đạt được, Quỹ TDND Quỳnh Hưng đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình tại địa phương; là kênh dẫn vốn hiệu quả, kịp thời hỗ trợ vốn cho các thành viên để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo việc làm tại chỗ, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và hạn chế nạn cho vay nặng lãi và “tín dụng đen” trên địa bàn nông thôn.

Vũ Cao Bắc

Thống kê truy cập:268731
Số người trực tuyến: 43