CÔNG ĐIỆN KHẨN số 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Ngày: 05/05/2021
CÔNG ĐIỆN KHẨN số 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

CÔNG ĐIỆN KHẨN số 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Tệp đính kèm:

Thống kê truy cập:85640
Số người trực tuyến: 70