CÔNG ĐIỆN KHẨN số 05 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Ngày: 06/05/2021
CÔNG ĐIỆN KHẨN số 05 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

CÔNG ĐIỆN KHẨN số 05 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Tệp đính kèm:

Thống kê truy cập:85615
Số người trực tuyến: 47