03/2014/TT-BKHĐT
Ngày: 26/05/2014
Số ký hiệu: 03/2014/TT-BKHĐT
Ngày có hiệu lực: 26/05/2014
Cơ quan ban hành: Bộ kế hoạch đầu tư
Người ký:
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động hợp tác xã
Đính kèm: Thông tư 03_2014_Bộ KHĐT ve đăng ký và chế độ báo cáo HTX.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:240961
Số người trực tuyến: 59