06/2023/NQ-HĐND
Ngày: 12/07/2023
Số ký hiệu: 06/2023/NQ-HĐND
Ngày có hiệu lực: 12/07/2023
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Người ký:
Trích yếu: Nghị quyết Ban hành một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2025
Đính kèm:
Thống kê truy cập:268943
Số người trực tuyến: 26