07/2019/TT-BKHĐT
Ngày: 08/09/2019
Số ký hiệu: 07/2019/TT-BKHĐT
Ngày có hiệu lực: 08/09/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch đầu tư
Người ký:
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động hợp tác xã
Đính kèm: Thông tư 07_2019_Bộ KHĐT ve đăng ký và chế độ báo cáo HTX.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:240979
Số người trực tuyến: 76