08/2023/NQ-HĐND
Ngày: 12/07/2023
Số ký hiệu: 08/2023/NQ-HĐND
Ngày có hiệu lực: 12/07/2023
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký:
Trích yếu: Nghị quyết Ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028
Đính kèm: 08-2023-NQ-HdND_12_7_2023_94be6.pdf 01-HD-LN-NQ 08.pdf
Thống kê truy cập:305834
Số người trực tuyến: 116