09/NQ- LMHTXVN
Ngày: 20/01/2019
Số ký hiệu: 09/NQ- LMHTXVN
Ngày có hiệu lực: 20/01/2019
Cơ quan ban hành: Liên minh HTX Việt Nam
Người ký: Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu: Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 7, khóa V
Đính kèm: nq09.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:240972
Số người trực tuyến: 70