107/2017/NĐ-CP
Ngày: 15/09/2017
Số ký hiệu: 107/2017/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực: 15/09/2017
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thư tướng
Trích yếu: Nghị định 107 ngày 15/9/2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 193/2013/NĐ-CP
Đính kèm: 107_2017_NĐ-CP.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:240918
Số người trực tuyến: 24