124/KH-LMHTXVN
Ngày: 05/03/2019
Số ký hiệu: 124/KH-LMHTXVN
Ngày có hiệu lực: 05/03/2019
Cơ quan ban hành: Liên minh HTX Việt Nam
Người ký: Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu: Kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Đính kèm: kh124-lmhtxvn-2019.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:240984
Số người trực tuyến: 80