128/CV-LMHTXVN
Ngày: 06/03/2019
Số ký hiệu: 128/CV-LMHTXVN
Ngày có hiệu lực: 06/03/2019
Cơ quan ban hành: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Người ký: Phó Chủ tịch LMHTX Việt Nam - Nguyễn Mạnh Cường
Trích yếu:
Đính kèm: 128-CV-LMHTXVN.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:240924
Số người trực tuyến: 27