145/KH-LMHTXTB
Ngày: 22/03/2021
Số ký hiệu: 145/KH-LMHTXTB
Ngày có hiệu lực: 22/03/2021
Cơ quan ban hành: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Người ký:
Trích yếu: Kế hoạch triển khai hướng dẫn số 164/HD-BTGTW ngày 08/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung Ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Đính kèm: 145-KH-LMHTXVN.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:240978
Số người trực tuyến: 76