151/2007/NĐ-CP
Ngày: 10/10/2007
Số ký hiệu: 151/2007/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực: 10/10/2007
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký:
Trích yếu: NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 151/2007/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2007 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC
Đính kèm: NĐ 151-2007 tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.doc
Thống kê truy cập:240960
Số người trực tuyến: 58