18-NQ/TW
Ngày: 16/06/2022
Số ký hiệu: 18-NQ/TW
Ngày có hiệu lực: 16/06/2022
Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành TW Đảng
Người ký:
Trích yếu: Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.
Đính kèm: nq.18.tw-da-nen.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:268747
Số người trực tuyến: 59