19-NQ/TW
Ngày: 16/06/2022
Số ký hiệu: 19-NQ/TW
Ngày có hiệu lực: 16/06/2022
Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành TW Đảng
Người ký:
Trích yếu: Nghị quyết số 19-NQ/TW về của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đính kèm: nq.19.tw-da-nen.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:268719
Số người trực tuyến: 31