20-NQ/TW
Ngày: 16/06/2022
Số ký hiệu: 20-NQ/TW
Ngày có hiệu lực: 16/06/2022
Cơ quan ban hành: Ban chấp hành Trung ương
Người ký: TBT: Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu: Nghị quyết số 20-NQ/TW hội nghị lần thứ Năm BCH Trung ương đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Đính kèm: qn20.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:268728
Số người trực tuyến: 40