212/QĐ-TTg
Ngày: 20/02/2019
Số ký hiệu: 212/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực: 20/02/2019
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: PTT: Vương Đình Huệ
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2020, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Đính kèm: 212.signed.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:240908
Số người trực tuyến: 19