21-NQ/TW
Ngày: 16/06/2022
Số ký hiệu: 21-NQ/TW
Ngày có hiệu lực: 16/06/2022
Cơ quan ban hành: BCH TW Đảng
Người ký:
Trích yếu: Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Đính kèm: nq.21.tw-da-nen.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:280466
Số người trực tuyến: 38