23/2012/QH13
Ngày: 20/11/2012
Số ký hiệu: 23/2012/QH13
Ngày có hiệu lực: 20/11/2012
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sih Hùng
Trích yếu: Luật Hợp tác xã
Đính kèm: 23_hoptacxa.doc
Thống kê truy cập:240958
Số người trực tuyến: 57