24/2017/TT-BTC
Ngày: 28/03/2017
Số ký hiệu: 24/2017/TT-BTC
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký:
Trích yếu: Thông tư Hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm phụ lục
Đính kèm: VanBanGoc_24-2017-TT-BTC.pdf Phụ lục kèm thông tư của Bộ tài chính.pdf
Thống kê truy cập:240967
Số người trực tuyến: 65