242-KH/TU
Ngày: 11/05/2020
Số ký hiệu: 242-KH/TU
Ngày có hiệu lực: 11/05/2020
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy
Người ký: Phó Bí thư Tỉnh ủy
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Đính kèm: KH242-11.5.20.signed.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:240919
Số người trực tuyến: 25