25/KH-UBND
Ngày: 05/05/2017
Số ký hiệu: 25/KH-UBND
Ngày có hiệu lực: 05/05/2017
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký:
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua 'Đổi mới phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình"
Đính kèm: 2017_UB tinh_KH 25, QĐ 1424 Phong trao thi dua doi moi HTX theo luat HTX 2012.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:240934
Số người trực tuyến: 36