31/2018/TT-BTC
Ngày: 30/03/2018
Số ký hiệu: 31/2018/TT-BTC
Ngày có hiệu lực: 30/03/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Thứ trưởng
Trích yếu: Thông tư 31 ngày 30/3/2018 về HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ NHIỀU NGUỒN VỐN KHI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ, PHÁ SẢN
Đính kèm: Thông tư 31 ngày 30 tháng 3 năm 2018.docx
Thống kê truy cập:240965
Số người trực tuyến: 63