3763/BKHĐT- HTX
Ngày: 05/06/2019
Số ký hiệu: 3763/BKHĐT- HTX
Ngày có hiệu lực: 05/06/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch - Đầu tư
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu
Trích yếu: Chuyển đổi Hợp tác xã sang loại mô hình khác
Đính kèm: cv-so-3763-bkhdt-htx-ngay-5-thang-6-nam-2019-chuyen-doi-hop-tac-xa-sang-loai-hinh-to-chuc-khac.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:240966
Số người trực tuyến: 64