37/QĐ-LMHTXVN
Ngày: 20/02/2019
Số ký hiệu: 37/QĐ-LMHTXVN
Ngày có hiệu lực: 20/02/2019
Cơ quan ban hành: Liên minh HTX Việt Nam
Người ký: Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu: ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, quy chế Hỗ trợ HTX và xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị
Đính kèm: 37.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:240948
Số người trực tuyến: 48