413/LMHTXVN-CSPT
Ngày: 02/07/2021
Số ký hiệu: 413/LMHTXVN-CSPT
Ngày có hiệu lực: 02/07/2021
Cơ quan ban hành: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Người ký:
Trích yếu: Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Đính kèm: DỀ CƯƠNG BC LUẬT HTX 2012 ver1.doc
Thống kê truy cập:240914
Số người trực tuyến: 23