439/TB-VPCP
Ngày: 23/11/2018
Số ký hiệu: 439/TB-VPCP
Ngày có hiệu lực: 23/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Phó Chủ nhiệm Nguyễn Cao Lục
Trích yếu: Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Đính kèm: 439.signed.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:240985
Số người trực tuyến: 81