56-KL/TW
Ngày: 21/02/2013
Số ký hiệu: 56-KL/TW
Ngày có hiệu lực: 21/02/2013
Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị
Người ký: Lê Hồng Anh
Trích yếu: Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Trung khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế
Đính kèm: kl56.doc
Thống kê truy cập:240973
Số người trực tuyến: 71