70-KH/TW
Ngày: 09/03/2020
Số ký hiệu: 70-KH/TW
Ngày có hiệu lực: 09/03/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
Người ký: Bí thư Trung ương Đảng
Trích yếu: Kết luận số 70 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Đính kèm: KLTW-70-Bo-Chinh-tri.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:268751
Số người trực tuyến: 63