98/2018/NĐ-CP
Ngày: 05/07/2018
Số ký hiệu: 98/2018/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực: 05/07/2018
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
Trích yếu: Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Đính kèm: 98-2018-ND-CP về CS khuyết khích hợp tác liên kết trong sản xuất tieu thụ sản phẩm nông nghiệp .pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:240909
Số người trực tuyến: 20